1 مه 2016 ... ... در این‌باره می‌توانند با شرکت خدمات مهندسی کیانا رایانه زاهدان، دفتر نمایندگی شرکت شاتل در شهر زابل، با شماره تلفن ۳۳۴۳٢۸۰۰-۰۵۴ تماس بگیرند.