23 ژانويه 2017 ... شرکت آیسان خزر در تبریز به تعدادی منشی خانم آشنا به کامپیوتر نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند ...