13 آوريل 2016 ... مسعود ریاضیات، رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی «پهنای باند داخلی از ... علی توسلی مدیرعامل یک شرکت اینترنتی (نیونت) با بیان مطلب فوق به ...