برگزاری «رویداد سرمایه پذیری هوشمند» برای شرکت‌های دانش بنیان نوپا توسط مرکز فن بازار ملی ایران؛. 11 بهمن 1395. مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پارک ...