نادیا کوهی. بهارمحمدی. آیدا ایزدپناه. اسمامیرحسینی. هدی براتی. بهار رحیم زاده ..... اخترمقدم، اسماءآینه دار، ریحانه اسکویی، ستایش اسکویی، فاطمه ثمین محققی، سرو ناز سالاری، درسا صبوحی، نگین سالاری، یاسمن آنت .... پرنیان پژند ..... در اولین مرحله از این مسابقات ، در حدود120 نفر دانش آموز از کلیه پایه ها شرکت کرده و به رقابت پرداختند.