شرکت چینکا صنعت مازرون · آریا مرو دانه ـ ... شرکت خوراک دام و طیور پارس دام صبا ... شركت سهامي آرين خوشه پارس .... مشاوره ،طراحی و اجرای واحدهای دامپروری , دامیار جامع.