9 مه 2016 ... به گفتۀ ناشران شرکت کننده، کتاب های عرضه شده در این نمایشگاه، آثاری اند ... با این حال استقبال نسبتا خوب ایرانی های مقیم لندن از این نمایشگاه و ...