شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز از برقراری مجدد پروازهای مستقیم لندن به ایران خود ... خدمات ایران ایر به دلیل محدودیت های این شرکت در استفاده از حریم هوایی اروپا ...