8 ژانويه 2017 ... «جنرال الکتریک»، «ویرپول» امریکا و «آریستون» ایتالیا نام‌هایی هستند که اعلام شده است همچنین بنا شده یک شرکت ترکیه‌ای برای شراکت با ارج ...