به گفته مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت ومعدن، دو شرکت اَرج و آزمایش با همکاری کمپانی های «جنرال الکتریک» و «ویرپول» آمریکا و همچنین شرکت ...