یکی از آتش نشانان زیر آوار پلاسکو در مسابقه شبکه نسیم. 4,013 بازدید. علی مستوفی یکی از آتش نشا ن های زیر آوار در حادثه پلاسکو از شرکت کننده های مسابقه آب و ...