شرکت فرآورده های گوشتی آندره به منظور تکمیل و توسعه شبکه فروش خود علاوه بر سیستم پخش و توزیع در تهران، نماینده های فروش دیگری نیز در شهرستان های مختلف ...