وب سايت تحلیلی پرشین تحلیل. ... جلسه معارفه شرکت گروه دارویی برکت در روز یکشنبه 1395/09/28 با حضور مدیران و سهامدار عمده شرکت برگزار شد. شرکت دارویی  ...