شرکت مادر تخصصی. تولید نیروی برق حرارتی. هلدینگ ویوز اسپانیا. (صنعت کاشی و سرامیک). شرکت کیمیای آتش و شن. (تولید چینی و کیریستال ... شرکت رنوس.