28 ا کتبر 2016 ... رئیس یک شرکت عمانی گفت این شرکت قصد دارد یک شهر صنعتی در ایران مشتمل بر 2200 کارگاه و نمایشگاه برای فروش مصالح ساختمانی و قطعات ...