شرکت مهندسی پیشتازان اندیشه پویا، طراحی سامانه های ملی و خدمات دولت الکترونیک و ارائه خدمات شبکه و امنیت اطلاعات، عضو رسمی و دارای رتبه 3 شورای عالی ...