همان‌طور که در بالا بیان شد، برای تحصیل در رشته‌های پزشکی در کشور کانادا، متقاضی می‌بایست ابتدا در یک دوره کارشناسی شرکت نماید . شرایط پذیرش در رشته‌های ...