24 ژانويه 2016 ... این شرکت پیشتاز در جلب سرمایه های خارجی پس از لغو تحریم ها در ماه های اینده خواهد بود. نام این شرکت "انرژی پایونیر" است.وی از روابط در سطح ...