گویا مهندسان طراحی شرکت پایونیر نیز از این عذاب و بی‌توجهی دیگران باخبر بوده‌اند که در مدل جدید هدفون شرکت خود قابلیت شستشوی کامل را به هدفون خود اضافه ...