روش‌هاي كاشت و توليد نهال پسته .... نهال پسته ebr-1 تولید شرکت نهال طوبی .... تاثير برخي از ويژگي هاي خاك بر رشد، عملكرد و خنداني پسته در منطقه انار رفسنجان.