نام شرکت, اوج پرواز ما دونفر (مادو). مدیر عامل, یوسف ابوطالبی, mado. ایده محوری. زمینه فعالیت, مکانیک (خودرو، سیالات و صنعت و ...) محصولات, تولید ملخ و موتورهای ...