... را از مجتمع فنی حرفه ای ایران اخذ کرده و همچنین دارای مدرک مربی گری میکاپ، شنیون، بافت و مواد از قبیل رنگ، مش و کراتین از شرکت اسپانیایی پرسونال می باشد .