21 آگوست 2016 ... استخدام در استان قزوین ، شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو واقع در تاکستان شهرک صنعتی حیدریه قزوین در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی ...