در حال حاضر شرکت نیکسان صنعت با تولیدبیش از 16 نوع محصول موقعیت ممتازی ... کارخانه 1: ساوه،شهرصنعتی کاوه، خیابان 22، پلاک 14؛ تلفکس: ####.