درباره ما. شرکت تولیدی صنعتی نیکسان صنعت که در شمار متنوع ترین کارخانجات صنایع برودتی کشور می باشد در سال 1372 شمسی فعالیت خود را آغاز نموده است.