21 دسامبر 2011 ... به طور سنتی، پنیر موزارلا (پیتزا) از شیر کامل و پر چرب گاومیش‌های آبی به دست ... انواع مهم پنیرهای موزارلا عبارتند از: پنیرهای رسیده پروولون (Pro ...