شرکت فن آوري اطلاعات نيکسان ارتباط بين الملل با بيش از 10 سال سابقه کاري در زمينه طراحي سيستم هاي هوشمند اطلاع رساني و مديريتي و بعنوان نماینده انحصار.