مهم : کل صادرات صادرات ایران به افغانستان در سال 1392 برابربا 2416926292 دلار بوده ... مرکز مشاوره تخصصی بازرگانی در جهت افزایش دسترسی تاجر - شرکتهای ...