شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت مهندسی سکا

www.laksar.com
صفحه اصلی - آزمایشگاه کالیبراسیون لکسر 17025
آزمایشگاه کالیبراسیون لکسر ، کالیبراسیون ابعادی ، جرم و حجم ،دما ،فشار ،رطوبت ،الکتریکی ،گشتاور ، cmm ، CMM ، مهندسی معکوس ، خدمات اندازه گیری ، خدمات ...

www.mehr-eng.com
شرکت مهندسی مهر
ارتباط با مهر در شبکه های اجتماعی. کانال رسمی تلگرام شرکت مقیاس همیشه ردیاب ... گواهینامه و تاییدیه شرکت مهر. گواهینامه تایید صلاحیت 17025 آزمایشگاه ...
isiri.org
آزمایشگاهها->آزمایشگاههای کالیبراسیون تائید صلاحیت شده بر اساس ...
آزمایشگاهها->آزمایشگاههای کالیبراسیون تائید صلاحیت شده بر اساس استاندارد17025 ... نام استان : تهران. نام آزمایشگاه: شرکت مهندسی فروشندگان سازه کار آفرینان.
sanjeshgaran.org
آزمایشگاه سنجشگران نیرو و انرژی
آزمایشگاه کالیبراسیون سنجشگران. ... گارانتی. کلیه خدمات و کالاهای شرکت به طور تضمینی ارائه می شوند. سایر خدمات. نصب و راه اندازی-سرویس و نگهداری ...
www.sabainfo.ir
17025 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد. 17025. 88/06/02 ... ﺗﻨﻈﻴﻢ. ١٠٨. /IAS. ٣١. ۶/. /. ٩٠. ﻓﺸﺎر ، دﻣﺎ ،رﻃﻮﺑﺖ. ،. اﺑﻌﺎد ، اوزان ، ﺟﺮم. ، ﺣﺠﻢ ، اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ. ﺗﻠﻔﻦ. ٨٨٨٢٣۴٠۵ ... ﺷﺮﮐﺖ. ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ و. ﻧﻮﺳﺎزﯼ. هﻠﮑﻮﭘﺘﺮهﺎﯼ. اﯾﺮان. ١٢۴. /IAS. ١٧. ٢/. /. ٨٩. ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ. دﻣﺎ و اوزان. ﺗﻠﻔﻦ.
sanjeshkoosha.ir
مهندسی سنجش کوشا
کالیبراسیون و دقت سنجی تجهیزات و استاندارد سازی ابزار دقیق مهندسی، صنایع مختلف و اویونیک در آزمایشگاه های ابزار دقیق سنجش کوشا. ... شرکت مهندسی سنجش کوشا انطباق الزامات تست، تعمیر،نگهداری و اجرای عملیات کالیبراسیون ابزار و ...
metrology.isiri.gov.ir
آزمايشگاه هاي کاليبراسيون - مرکز اندازه شناسی
32, 9171722257, *, 7114550099, بوشهر-شهرک صنعتی 2-شرکت پایش اندازه گیری ... 021-76280016, تهران -خ آزادی- خوش شمالی- نیایش پ 95 طبقه اول, دقت سنج آسیا ... از پل همت-خ گلستان شرقی-کوچه بهران2-پ 10, شرکت دقت پوياي نوين, تهران, 64.