شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

اساسنامه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران


aqfarhang.blogfa.com
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان آق قلا
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان آق قلا نوبت دوم .... 1-تصويب اساسنامه جديد منطبق با اصلاحيه قانون بخش تعاون.
www.faraforoosh.com
اقدامات انجام گرفته - سایت تعاونی مصرف فرهنگیان بروجرد
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بروجرد در سال 1342 با همت تعدادی از فرهنگیان ... طبق ماده 20 اساسنامه تعاونیهای مصرف جمهوری اسلامی ایران، سهامداران (اعضاء) با .... ارائه خدمات جدید مانند سالن همایش بزرگ ، تالار ، مجموعه های ورزشی – تفریحی(استخر، سالن ...
maskan5.ir
تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه5اصفهان
جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن فرهنگيان ناحيه 5 ... مديره و بازرسي تعاوني مسكن فرهنگيان ناحيه 5 اصفهان طبق اساسنامه به شرج ذيل مي باشد ...
www.eskad.ir
اتحادیه سراسری تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت - اسکاد
اسکاد - اتحادیه سراسری تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت - در سال 1342 تاسیس و در ... تعاونی مصرف کارکنان دولت در استان های مختلف ب : 1529 شرکت تعاونی مصرف در ...
maskan.sharif.ir
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺴﮑﻦ ٣ ﻣﺎدﻩ ٣ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ
ﻣﺎدﻩ. ٣. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻌﺪ در اﻳ ﻦ ﺁﺋ ﻴﻦ ﻧﺎﻣ ﻪ. ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر. " ﺗﻌﺎوﻧﻲ. " ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ اﻣﻮرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ... ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاي هﺮ ﻳﮏ از اﻋﻀﺎء ﭘﺮوﻧ ﺪﻩ اي ﺷ ﺎﻣﻞ ﻧﮑ ﺎت ذﻳ ﻞ ﺗ ﺸﮑﻴﻞ و در دﻓﺘ ﺮ.
fa.wikisource.org
قانون شرکت‌های تعاونی - ویکی‌نبشته
ماده ۷۳ - شرکت تعاونی کشاورزی با مشارکت ... ماده ۷۷ - در اساسنامه اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی یا ...
www.ghavanin.ir
قانون شركت هاي تعاوني - Ghavanin.com : Iran Law Database Leading ...
1 - رشته كشاورزي : شامل تعاونيهاي كشاورزي و روستايي . 2 - رشته ... ماده 22 - اساسنامه شركت تعاوني با توجه به مقررات اين قانون بايد شامل نكات زير باشد: 1 - نام (با ...
www.mcls.gov.ir
نحوه تشکیل تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر  ...
www.mcls.gov.ir
قانون شرکتهای تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
6 ژوئن 1971 ... ماده 19 - شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل میگردد. در مجمع مذکور
اساسنامه شرکت مطرح و با رای اکثریت [11] اعضاء حاضر در جلسه ...