شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

اساسنامه شرکت تعاونی چند منظوره

pdccut.ir
اساسنامه شرکت چند منظوره - شرکت تعاونی تولید و توزیعی هیآت علمی ...
بسمالله الرحمن الرحیم. آگهی تغییرات شرکت چند منظورۀ تعاونی هیات علمی دانشگاۀ تهران(سهامی خاص) به شمارۀ ثبت 416715 و شناسۀ ملی :10320681709 به استناد ...

rooznamehrasmi.ir
اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی - روزنامه رسمی ...
19 نوامبر 2012 ... ماده۱ـ نام شرکت، شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان .............. و نوع آن متعارف چندمنظوره است که از این پس در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده ...
sabttehran.com
ثبت شرکت چندمنظوره - ثبت تهران
12 جولای 2016 ... ثبت شرکت چندکاره و ثبت شرکت چندمنظوره , انواع ثبت شرکتها ی مختلط ... ۸- گرفتن ۲ برگ اساسنامه شرکت چندمنظوره با امضای تمامی سهامداران و ...
companyregister.ir
ثبت شرکت های تعاونی - ثبت شرکت فکر برتر
علاوه بر شرکت های موضوع قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه ی قانونی 1347 راجع ... غیر از این دو نوع تعاونی ،در تبصره ی 2 ماده ی 8 قانون فوق الذکر ،به تعاونی های چند منظوره ... 3-تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و ...
companyregister.ir
ثبت شرکت چند منظوره - ثبت شرکت فکر برتر
_ نسخه اساسنامه شرکت چند منظوره ممهور به مهر شرکت که ذیل آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد. ... شرکت تعاونی چیست و نحوه ثبت آن به چه صورت است؟
www.baghdaraniran.ir
اساسنامه - اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران
اساسنامه اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران ... و تاسیسات و تجهیزات بسته بندی، درجه بندی، نگهداری و انبار های سرد و چند منظوره و سردخانه جهت نگهداری ... تبصره 1- شرکت تعاونی عضو مکلف است سهام خود را متناسب با تعداد اعضاء و حجم ...
kanoonhend.ir
ویژگی های شرکت تعاونی توسعه و عمران تهران - kanoonhend.ir
22 دسامبر 2014 ... تصویب اساسنامه در هیئت وزیران: 26/6/1391(بشماره:166520/ت47164هـ) .... عنوان کاربردی شرکت: «بزرگترین شرکت تعاونی چند منظوره در سطح ...
www.mcls.gov.ir
نحوه تشکیل تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر  ...
moshavere.tebyan.net
چگونگی تشکیل شرکت تعاونی - مشاوره - تبیان
13 دسامبر 2010 ... شرکت های تعاونی باتوجه به اهداف ووظایفی که دارندبه انواع مختلفی تقسیم می شوند. به استنادماده 26 و 27 قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ...
www.mcls.gov.ir
قانون شرکتهای تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
6 ژوئن 1971 ... ماده 19 - شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل میگردد. در مجمع مذکور
اساسنامه شرکت مطرح و با رای اکثریت [11] اعضاء حاضر در جلسه ...