شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

اساسنامه شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان

aqfarhang.blogfa.com
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان آق قلا
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان آق قلا نوبت دوم .... 1-تصويب اساسنامه جديد منطبق با اصلاحيه قانون بخش تعاون.

etmacard.ir
اتما » اساسنامه
ماده ۱ – نام، اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان ايران كه در اين اساسنامه به اختصار ... واجد شرايط جديد با موافقت هيات مديره و براساس مقررات اين اساسنامه مجاز ميباشد. .... مديره و بازرسي ميتوانند در جلسه مجمع عمومي عادي شركت نموده وبا اجازه رئيس مجمع ، در  ...
etmacard.ir
اتما » معرفی
اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان ايران در تاريخ ۵/۷/۱۳۶۷ تحت شماره ۷۱۳۲۱ در اداره كل ... اصول كلي فعاليت ها در چهارچوب قوانين تعاوني و خط و مشي و اهداف آن در اساسنامه ... اتحاديه شركت هاي تعاوني مصرف فرهنگيان كه درسال ۱۳۶۷ به منظور تهيه و توزيع كالا و ... استانداردهاي جديد و عدم حضور واسطه ها در امر خريد كالا و توزيع آن بين فرهنگيان.
www.faraforoosh.com
اقدامات انجام گرفته - سایت تعاونی مصرف فرهنگیان بروجرد
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بروجرد در سال 1342 با همت تعدادی از فرهنگیان ... طبق ماده 20 اساسنامه تعاونیهای مصرف جمهوری اسلامی ایران، سهامداران (اعضاء) با .... ارائه خدمات جدید مانند سالن همایش بزرگ ، تالار ، مجموعه های ورزشی – تفریحی(استخر، سالن ...
maskan.sharif.ir
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺴﮑﻦ ٣ ﻣﺎدﻩ ٣ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ
ﻣﺎدﻩ. ٣. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻌﺪ در اﻳ ﻦ ﺁﺋ ﻴﻦ ﻧﺎﻣ ﻪ. ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر. " ﺗﻌﺎوﻧﻲ. " ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ اﻣﻮرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ... ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاي هﺮ ﻳﮏ از اﻋﻀﺎء ﭘﺮوﻧ ﺪﻩ اي ﺷ ﺎﻣﻞ ﻧﮑ ﺎت ذﻳ ﻞ ﺗ ﺸﮑﻴﻞ و در دﻓﺘ ﺮ.
fa.wikisource.org
قانون شرکت‌های تعاونی - ویکی‌نبشته
ماده ۷۳ - شرکت تعاونی کشاورزی با مشارکت ... ماده ۷۷ - در اساسنامه اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی یا ...
www.ghavanin.ir
قانون شركت هاي تعاوني - Ghavanin.com : Iran Law Database Leading ...
1 - رشته كشاورزي : شامل تعاونيهاي كشاورزي و روستايي . 2 - رشته ... ماده 22 - اساسنامه شركت تعاوني با توجه به مقررات اين قانون بايد شامل نكات زير باشد: 1 - نام (با ...
www.mcls.gov.ir
نحوه تشکیل تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر  ...
moshavere.tebyan.net
چگونگی تشکیل شرکت تعاونی - مشاوره - تبیان
13 دسامبر 2010 ... شرکت های تعاونی باتوجه به اهداف ووظایفی که دارندبه انواع مختلفی تقسیم می شوند. به استنادماده 26 و 27 قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ...
www.mcls.gov.ir
قانون شرکتهای تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
6 ژوئن 1971 ... ماده 19 - شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل میگردد. در مجمع مذکور
اساسنامه شرکت مطرح و با رای اکثریت [11] اعضاء حاضر در جلسه ...