شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

اظهار نامه ثبت شرکت تعاونی


companyregister.ir
تایید اظهارنامه ی ثبت شرکت سهامی - ثبت شرکت فکر برتر
اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن بایستی از سوی موسسان بر اساس ماده 7ل.ا.ق. ... شرکت تعاونی چیست و نحوه ثبت آن به چه صورت است؟
ssaa.ir
اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی عام
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻘﺪ وﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪ آن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ. و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﺎم و ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﯽ آﻧﻬﺎ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و اﻣﺘﯿﺎزات اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻬﺎم. : ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻠﻎ.
sabtefarda.com
راهنمای ثبت شرکت اینترنتی (ثبت تاسیس) - ثبت فردا
در این قسمت نام شخصی که متقاضی تاسیس شرکت یا موسسه است وارد می شود. ... بعضی از موضوعات فعالیت نیاز به مجوز از سازمان ها و ارگان های خاص دارد که در اینجا وجود یا عدم .... برای این کار کلید «دریافت متن تقاضانامه/اظهارنامه» را کلیک می نماییم.
companyregister.ir
فرم اظهارنامه ثبت شرکت ها - ثبت شرکت فکر برتر
فرم اظهارنامه ثبت شرکت ها. ... تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی · اقرارنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود · شرایط تاسیس و ثبت شرکت بیمه · ثبت شرکت سریع و ارزان ...
sshi.um.ac.ir
نمونه تكميل شده فرم هاي تكميلي
فرم شماره 2 شركت‌هاي توليدي در خصوص شركت تحقيقاتي و توليدي الکترود ماهان ... آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص با شماره 19843/ث5/32 مورخ #### در روزنامه ...
companyregister.ir
اظهارنامه یا تقاضانامه و ضمائم ثبت شرکت های تجاری
چون نظامنامه قانون تجارت از حیث تصویب موخر است در مراجع ثبتی هم " تقاضانامه ثبت شرکت داخلی" اوراق چاپی مخصوص است ... شرکت تضامنی چیست و نحوه تاسیس آن؟
qm.ssaa.ir
فرم هاي کاربردي ثبت شرکت ها - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم ...
فرم های کاربردی ثبت شرکت. ... ثبت شرکت ها. فرم تعیین نام · تقاضا نامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود ... اساسنامه شرکت تعاونی مسکن غیر مهر · اساسنامه شرکت ...
sherkat.ssaa.ir
فرم ها - اداره کل ثبت شرکت ها
شعبه _ نمایندگی خارجی. تعاونی سهامی عام. تعاونی. 9877, فایل پیوست · نمونه اساسنامه شرکت تک مدیره با مسئولیت محدود. 29, فایل پیوست, نمونه اساسنامه صورتجلسه ...
sabtefarda.com
ثبت شرکت تعاونی - ثبت فردا
مقدمه : کلیه متقاضیان ثبت تعاونی (ثبت شرکت تعاونی) می توانند با مراجعه به ثبت شرکت فردا کلیه امور ثبت تعاونی را با اخذ کلیه جواز های تعاونی مورد نیاز یا ...