شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی تهران

www.atiehtransport.com
حمل و نقل بین المللی آتیه
شرکت حمل و نقل بین المللی آتیه از سال1375 فعالیت خود را با کسب مجوز از وزارت راه و ترابری جمهوری ... انجمن سراسری شرکت های حمل ونقل بین المللی ایران (ITCA).

itca-kh.com
صفحه اصلی | انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی
ابلاغ ضوابط جدید تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل، راه‌حل جلوگیری از کچلی نیوجرسی‌ها و اجرای صحیح طرح شبکه سیر شرکت‌های مسافربری به عنوان تحولی مهم ...
itca-kh.com
معرفی اعضا - | انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی
انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی. ... نام شرکت. نام مدیرعامل. تلفن. دورنگار. آدرس. آبا تميم گيتي. محمد ابوبکری ماکوئی ... آذرتاش توس.
transit.rmto.ir
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠ - اولین آزمون حمل و نقل بین ...
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ. 13. 7 ﻣﺎده. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم وزارت راه ﺑﻪ وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی و ﺑﻨﺪ. و (. ) ﻣﺎده. 2. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮراﯾﻌﺎ. ﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺮاﺑﺮی ﮐﺸﻮر و وﻇﺎﯾﻒ و ...
www.tehranmarine.ir
تهران مارین
شركت حمل 1و نقل بين المللي تهران مارین به شماره ثبت 135980داراي مجوز رسمي از وزارت راه و ترابري و اداره گمرك ايران در سال 1376تاسيس و فعاليت خود را بصورت ...
www.itair.ir
اسامی شرکت های ثبت شده - انجمن سراسری شرکتهای حمل و نقل بین ...
لیست شرکتهای حمل و نقل بین المللی ثبت شده در این سایت ... آدرس: تهران ، میدان هفتم تیر ، دکتر مفتح شمالی ، خیابان ملایری پور ، شماره 90 کد پستی 15756 ...
www.itair.ir
انجمن سراسری شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران
فراخوان قرارداد بیمه ترانزیت. فراخوان قرارداد جدیدCMR. دریافت فرم اطلاعات شرکت ها. متقاضی جدید. لیست شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران. ورود به پست ...
www.elitearia.com
شرکت حمل و نقل بین المللی الیت آریا جم
شرکت حمل و نقل بین المللی الیت آریا جم خدمات حمل و نقل کالا بصورت دریایی هوایی جاده‌ای و ترانزیت در تهران.