شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

تاریخچه شرکت نکاچوب

fa.wikipedia.org
شرکت نکاچوب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
شرکت سهامی نکاچوب شرکت تولیدی در زمینه محصولات چوبی است. بر اساس اساسنامه این شرکت هدف از ایجاد آن بهره‌برداری از جنگل‌ها و تهیه و اجرای طرح‌های جنگل‌داری و ...

dpe.agri-jahad.ir
ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﺟﻬﺎد - وزارت جهاد کشاورزی
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری درﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی. #### ... ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی؛ داﻣﯽ وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ. ####) ... ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺎ ﭼﻮب.
www.mihan-dairy.com
فروش و توزیع | لبنیات و بستنی میهن
... آلی پور, ####, *, *, شهرک صنعتی شماره یک-خیابان پشت شرکت زمزم آبادان ... ####, ####, ####, جاده فرودگاه-جنب نکاچوب.
www.mazpaper.com
چوب و کاغذ مازندران
توسعه در شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران. برانيم تا چشم انداز خود را تبديل شدن به بزرگ ترين شركت توليد كننده كاغذ در خاورميانه بدانيم. ادامه مطلب. حفظ محيط زيست ...
fa.wikisource.org
اساسنامه شرکت سهامی نکا‌چوب - ویکی‌نبشته
3 سپتامبر 2011 ... اساسنامه شرکت سهامی نکاچوب - مصوب ۱۳۵۰۰۳۰۲۶ کمیسیون های منابع .... ۱۰ - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که در صلاحیت خاص مجمع عمومی ...
www.farsnews.com
اختصاصی فارس/ جدول مدارک تحصیلی و سوابق اجرایی اعضای 14 ...
25 ژوئن 2012 ... 21, عطاءالله حکیمی, رودبار, فوق لیسانس مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی رشت ... 7, محمد آشوری, بندرعباس، قشم، حاجی آباد ابوموسی و خمیر, دکتری امنیت ملی ... و مدیر مسئول هفته نامه افلاک، مدیر عامل شرکت کفش ملی پس از بازنشستگی .... 3, محمد علی عبدالله‌زاده, فردوس، طبس، بشرویه و سرایان, دکترای روابط بین ...