شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

سایت شرکت اصفهان مقدم


eccim.com
بازدید بانوان فعال اقتصادی مشهد و اصفهان از یک کارخانه بسته بندی ...
5 ا کتبر 2016 ... اصغر اﺧوان ﻣﻘدم ﻣدﯾرعامل ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺗوﻟﯾدی اﺻﻔهﺎن ﻣﻘدم در اﯾن ﺧﺻوص ﮔﻔت: این ﮐﺎرﺧﺎنه در ... شرکت در ﺑﯾش از 300 ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه داخلی و 100 نمایگاه بین المللی ﺷرﮐت ﮐرد که از ...
talent.nano.ir
شرکت ها
... شرکت صنعتی آما; - اسکومی اویل تولز کیش لیمیتد; - پتروشیمی کاویان; - تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان; - نانوفن شفق; - تک سرام; - تولیدی خودرو سایپا ...
www.goltexgroup.com
شرکت پشمبافی گلنثار.::.تماس با شرکت
شرکت پشمبافی گل نثار , به عنوان تولید کننده انواع پارچه های کت و شلوار مردانه با جنس و ... مدیر عامل: آقای مهندس عبدالحسین اخوان مقدم ... آدرس کارخانه: اصفهان , جاده اصفهان-تهران, نرسیده به شاهین شهر , منطقه صنعتی ابزاران , شرکت پشمبافی گل نثار ... سالن های تکمیل مجهز به انواع ماشین آلات تکمیل پارچه های فاستونی شامل ماشین آلات ...
isfahanmoghadam.com
صنایع تولیدی اصفهان مقدم
صنایع تولیدی اصفهان مقدم با مدیریت اخوان مقدم در سال 1370 در شهرک صنعتی ... سبب شد تا در زمره شرکت های بزرگ تولید کننده پلاستیک و چاپ و بسته بندی کشور ...
indust.iut.ac.ir
شركتهاي كارآموزي.xlsx - دانشگاه صنعتی اصفهان
اﺻﻔﻬﺎن – ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﺮﺟﺎن – خ ﺷﺸﻢ – ﭘﻼك 53-ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﭘﯿﭻ. -#### ... اﺻﻔﻬﺎن – ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 6 ﺟﺎده دوﻟﺖ آﺑﺎد – خ ﺑﻠﻮر و ﺷﯿﺸﻪ-ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻠﺲ ﭘﻤﭗ ﺳﭙﺎﻫﺎن. -0312 ...... ﺷﺎﮐﺮﯾﻦ. اﺻﻔﻬﺎن- ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن 11 - ﻓﺮﻋﯽ 9 ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﻣﯽ –ﮐﺸﺖ. و ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻄﺮان دارو. ####.