شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

سایت شرکت فریر آسا طب


www.darougostarrazi.com
شرکت داروگستر رازی - فریر آسا طب
فریر آسا طب. کیف خنک کننده انسولین سایز بزرگ · کیف خنک کننده انسولین سایز دئو پن · کیف خنک کننده انسولین سایز کوچک · سرسوزن 31 گیج پیک 8 میلی ...
www.masfa.ir
پخش دارویی | مسفا
شركت توزيع داروهاي دامي داروپخش شركت بهستان پخش شركت توزيع دارو طب نوين شركت داروسازان التيام شركت دارو سازي مينا شركت مداوا گستر آبيدر شركت فرير آسا.
www.gabric.ir
دومین برنامه ملی ‹‹دوست من انسولین›› - انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک |
در این بخش هدف اصلی ایجاد انگیزه در شرکت کنندگان برای پذیرش بیماری، تلاش برای کنترل قند خون و آموزش نحوه مدیریت کردن این بیماری می باشد. این آموزشها، مکمل  ...