شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

سایت شرکت کیان وینسا


www.ahadheydary.com
سوابق حرفه ای - احد حیدری
مدیر فروش شرکت بازرگانی کارا :: مدرس دروه ... شرکت پخش شیرین عسل ، شرکت لبنیات دامداران ، شرکت سینجنتا (صنایع کشاورزی ) ... مدیریت پسماند شهرداری کرج