شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرایط تاسیس شرکت مهندسین مشاور معماری

www.sabt24.com
مشاور تخصصی|ثبت آفریقا - ثبت شرکت آفریقا
ثبت شرکت آفریقا: رتبه بندی تخصصی، رتبه مشاور، رتبه انبوه سازان. ... مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت ، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است . ... 6- کنترل مهندسی ... 9- خدمات مهندسی ارزش ... پایه های مربوط به گروه شهرسازی و معماری

bisabt.ir
رتبه بندی شرکت | ثبت بین الملل - ثبت شرکت در کرج
در این مقاله به صورت شفاف و کاملا روشن در خصوص رتبه بندی شرکت ها شامل1-شرایط اخذ رتبه2- رتبه بندی پیمانکاران چیست ؟3-مراحل اخذ رتبه 4 - کارکنان و هیات ...
www.sabtehoma.com
اخذ گرید(رتبه) | خدمات - ثبت شرکت
اخذ گرید (رتبه)یکی از مهمترین موارد یمی باشد که صاحبان شرکتهای پیمانکاری و ... الف - رشته های پیمانکاری شامل:1)ساختمان و ابنیه 2)راه وترابری3)صنعت و معدن ...
www.tarhvamemary.ir
مهندسين مشاور طرح و معماري
مهندسین مشاور طرح و معماری در سال 1360 براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه تاسیس شده و در رشته های معماری، شهرسازی و فعالیتهای مرتبط با آن توسط سازمان برنامه و ...
tarh-afarinesh.com
طرح و آفرینش | مهندسين مشاور
طراحی و ساخت مجموعه های ساختمانی برای ارتقاء كیفیت زندگی، سفر و كار در ايران و عرصه بین ... او شرکت مهندسين مشاور طرح و آفرينش را در سال 1377 تاسيس کرد.
www.irsce.org
شرایط عضویت افراد حقیقی و حقوقی - جامعه مهندسان مشاور ایران
6-2-1- شرکت منحصراً برای انجام خدمات مشاوره فنی طبق قوانین جاری در ایران رسماً به ... تبصره: هر شخص حقوقی که به منظور انجام خدمات مهندسی مشاور به ثبت رسیده و در ...
companyregister.ir
شرایط ثبت شرکت مهندسی - ثبت شرکت فکر برتر
برای ثبت شرکت مهندسی می توان به یکی از صور ذیل اقدام نمود: 1-ثبت شرکت ... 6- سوابق فعالیت در پروژه های صنعتی و معدنی مرتبط(طراحی،مشاوره و اجرا) 7-گواهینامه ...
tc.ncc.org.ir
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران - اداره کل نظارت و کنترل فنی
و. در اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. وﻣﺎﻟﮑﯿﺖ. ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ. ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿ. ﺪه و اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﻮﺿـﻮع ..... ی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺟﺸﻨﻮاره اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﺸﺎوران ﺑﺮﺗـﺮ را ﺑﺮﮔـﺰار ﻧﻤﺎﯾـﺪ.
sabtefarda.com
ثبت شرکت ساختمانی - ثبت فردا
ثبت شرکت ساختمانی - مدارک - هزینه و زمان برای ثبت شرکت ساختمانی. مشاوره رایگان در ثبت فردا ####.
www.civilmaster.ir
انواع شرکت‌ و روش ثبت آنها - مهندسی عمران ایران
16 ژوئن 2009 ... راجع به ثبت شرکت های تجاری و معرفی شرکت‌های تجاری هشت‌ گانه پرداخته ... آلیاژ فوق انعطاف پذیر و ساختمان های مقاوم در برابر زلزله · تقویم رسمی ...