شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرح وظایف مدیر فروش شرکت دارویی


www.fdo.hums.ac.ir
: وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
ﺣﺪود وﻇﺎﺋﻒ و. ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻨﻲ و. ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺮاآﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ، ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و. ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن. (. ﺷﺎﻣﻞ. 2. ﺻﻔﺤﻪ. ) ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﻓﺮدي اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ آﻨﺘﺮل و.
www.beytoote.com
آشنایی با شغل مدیر فروش - بیتوته
وظایف مدیر فروش ،مسئولیت مدیر فروش,رشته های تحصیلی. ... نظارت بر مدیران فروش استانی و منطقه ای و کارکنان آنها (در شرکت های بزرگ) - حل مشکلات مشتری در ...
fdo.kaums.ac.ir
معرفی و شرح وظایف | مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر | معاونت غذا و ...
سیاستگذاری ارائه خدمات دارویی در سطح شهرستان کاشان; نظارت بر شرکت های توزیع دارو در سطح شهرستان; پیگیری کمبودهای دارویی جهت برطرف کردننیازهای بیماران و ...
www.bpsico.ir
وظايف مدير بازرگاني|سيستم هاي بازاريابي|اصول بازرگاني|قوانين و ...
شرح وظايف مدير بازرگاني- وظايف مديريت بازرگاني ... رشته هاي فني مرتبط با زمينه فعاليت سازمان و صنعتي که شرکت در آن حضور دارد مانند مهندسي مکانيک، ... توانايي ايجاد ارتباط با نهادها و دستگاه هاي دولتي و موسسات خصوصي در جهت پيشبرد امور.
www.linkedin.com
شرح وظایف مدیر فروش برای کسب و کارهای کوچک و متوسط | Reza ...
9 ژانويه 2016 ... در این مطلب، شرح وظایف مدیر فروش را برای کسب و کارهایی نوشته ام که اکثریت مخاطبین این ... او باید در قدم اول به سوابق فروش شرکت رجوع کند.
fdo.fums.ac.ir
شرح وظایف آزمایشگاه - معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی فسا - خانه
10- شركت در فرآیندهای ارتقاء كیفیت و بهینه سازی روشها و روندهای كاری آزمایشگاه. 11- استفاده صحیح ... 3- تعیین و تدوین خط مشی و استراتژی آزمایشگاه. 4- تصویب  ...
iran.ahk.de
در جستجوی کارمند - Deutsch-Iranische Industrie- und Handelskammer
شركت كسري به عنوان نماينده فروش شركتهاي معتبر آلمانی در زمينه پوششهاي ..... شرکت کاپاسیتور پارس " تولید کننده ی انواع خازن های قدرت" جهت تکمیل کادر ...