شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت آبزیان مهتاب بوشهر


www.ifro.ir
IFRO> موسسه تحقیقات علوم شیلاتی
توضیحات:نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شرکت آب منطقه ای استان مازندران از ..... عنوان طرح: ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای مرکز ملی فرآوری آبزیان ... شماره مصوب: ۸۹۰۲۷-۱۲-۸۰-۲ واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور(بوشهر) محل اجرا: استان ...... یزدانی، علی حلاجیان، محمد پوردهقانی، مالک محمدیها، هوشنگ یگانه، مهتاب یارمحمدی، سهراب ...
www.kmsu.ac.ir
دکتر ابراهیم رجب زاده قطرمی - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
آبزي. دانشكده منابع طبيعي خرمشهر. كارشناسي. ( شيلات–زيستدريا). 77. 86. 4. بهداشت و تكنولوژي. محصولات .... همکار طرح(پایان نامه دانشجویی ارشد با حمایت شرکت ملی نفت). مركز علوم تحقيقات ... مجله علوم آبزیان دانشگاه آزاد بوشهر. - مهتاب کاظمی، جاسم غفله مرمضی، پریتا کوچنین، وحید یاوري، ابراهیم رجب زاده .1389. تاثیر نسبت هاي ...
www.millaton.com
شرکت میلاتون - صفحه اصلی
صفحه اصلی وب سایت رسمی شرکت میلاتون جنوب، تولید کننده محصولات منجمد دریایی. ... روش انجماد در این مجموعه بصورت IQF (انجماد تکدانه ای) ، تونل های انجماد و پلیت ...
www.facebook.com
Reza Taherian - اطلاعات درمورد گروه صنعتی پلیمر بوشهر... | Facebook
1-شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر 2- شرکت هوورراش 3- شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر 4- شرکت شورکا بوشهر 5- شرکت آبزیان مهتاب 6- شرکت ...
aca.pmo.ir
شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی - پیش فرض
ردیف, نام شرکت, شماره ثبت, شرکت فعال/غیر فعال, آدرس پست الکترونيکي, شهر محل ثبت, نام مدیرعامل, شماره تلفن, فکس, نشانی. 1, خدمات دریایی بین المللی ...