شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت آترا ارتوپد

www.iranhealthexhibition.org
نقشه سالن44B - Iran Health
ﻓﺿﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﭘﻳﺵ ﺳﺎﺧﺗﻪ. ﻓﺿﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﺧﻭﺩﺳﺎﺯ. ﺑﺭﮔﺯﺍﺭﮐﻧﻧﺩﻩ :ﺷﺭﮐﺕ ﺻﻧﻌﺕ ﺳﻼﻣﺕ. ﺗﻠﻔﻥ ﻫﺎﻱ ﺳﺗﺎﺩ : 88100138 ... ﺍﺗﺭﺍ ﺍﺭﺗﻭﭘﺩ ﺍﺭﻣﻳﻪ. ﺑﺎﻓﺗﻳﻧﻪ. ﺗﻭﺳﻥ ﺗﺟﻬﻳﺯ. ﮐﻳﻔﻳﺕ ﭘژﻭﻫﺎﻥ ﺧﺎﺗﻡ. ﭘﺩﺭﺍﻡ ﻁﺏ ﺑﻧﺩﺭ. ﺳﺑﻼﻥ ﺁﺯﻣﺎ. ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻁﺏ.

www.mebank.ir
بهره وری را به یک فرهنگ درون سازمانی تبدیل کنیم > بانک مهر اقتصاد
14 نوامبر 2016 ... گفتنی معاون اعتبارات و بین الملل در سفر به استان آذربایجان غربی از شرکت پیشگامان سلامت ارومیه، شرکت آترا ارتوپد، شرکت صنعتی و ...
me.umsu.ac.ir
دانلود : فهرست واحد های تولید کننده تجهیزات پزشکی در استان
ﻧﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻃﺒﻖ روزﻧﺎﻣﮥ رﺳﻤﯽ. ﻓ. ﺎﻃﻤﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ. اﺳﮑﻮﯾﯽ ... 0218889977. 0462322642. خ اﻣﺎم. -. ﭘﺸﺖ ادارة. ﮐﺸﺎورزي ﺳﺎﺑﻖ. ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﮐﻮ. /9. 10. /. 64. 180. اﯾﺪه آل ﻣﺎﮐﻮ ...
www.urmiaicc.ir
فضای مناسب ارتقای رشد اقتصادی با تلاش دولت یازدهم در آذربایجان ...
31 دسامبر 2016 ... وی ادامه داد: در آذربایجان غربی از بین 220 کارآفرین شرکت کننده در ... حسینی از شرکت اروم گوهردانه میاندوآب و سعید حسینی از شرکت گلدشت سیمین ...
www.ariamachinetools.com
لیست برخی از مشتریان - تراش افزار آریا
شرکت پتروشیمی تبریز. شرکت پتروشیمی خارک. شرکت پتروشیمی غدیر. شرکت صنایع هواپیمایی ایران. شرکت مپنا .... شرکت دیباگران فرآیند-دیفاکو. شرکت ...
www.emdad.ir
ارتوپدي
... نام اختصاري -معادل, مارك تجاري, شركت توزيع كننده, قيمت شركت, سقف پرداختي ..... 143, 1, ارتوپدي, 010160, استم سيماني EXETER- توتال هيپ, Stryker, داهي طب ...
iranhealthexhibition.org
Hall 44B آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﻣﺻرﻓﯽ - Iran Health
شرکت. شماره غرفه. 19. باند و گاز سپاهان بهبود پارسا. 2. آسیا جراح پیشرو. 3 ... بافتینه. 37. کیفیت پژوهان خاتم. 38. سبالن آزمای تهران. 39. آلفا نیرو. 40. Hall 44B. ﻣﺻرﻓﯽ. -. آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ. Page 2. پدرام طب بندر. 41. اروم تجهیز گستر. 42. اصفهان مقدم. 43.
iranfair.com
دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
18 مه 2016 ... 1, نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی دندانپزشکی دارویی و .... آبنوس طب هرمز, www.abnusteb.com, تهران- خیابان مطهری - خیابان فجر- ...