شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت آرمیتیس پرشیا

www.opexfund.ir
سهامداران - شرکت صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران
پرشیا خودرو. ####. جم فرآیند. ####. آرمیتیس پرشیا. ####. www.armities.com ... تالار تجارت پرشیا. ####info@persiatradehall.com.

ardebil.parsonline.com
تعرفه اینترنت پرسرعت اردبیل - پارس آنلاین
شرکت پارس آنلاین همواره در تلاش است تا خدماتی با کیفیت بالاتر و ضریب تسهیم کمتر از الزامات قانونی ( 1 به 8 ) به مشترکین و متقاضیان اینترنت پرسرعت ارایه ...
www.iranicaonline.org
ANGLO-PERSIAN OIL COMPANY – Encyclopaedia Iranica
Aug 5, 2011 ... In 1920 the APOC formed a new subsidiary, the North Persia Oil Company, but the Iranians refused to accept the new company on the basis of ...
www.solomonspalding.com
George Reynolds Articles in Juvenile Instructor, 1882
May 20, 2009 ... And further, what would they do for water for such a company in the ... the Book of Mormon states Lehi and his company were led out of Jerusalem####the future Prophet's family best, we learn that instead of being indolent, ...
afghanistan.tpo.ir
صادر کنندگان نمونه استان تهران
18 فوریه 2007 ... شرکت پیشگامان فرش آریا. جمال ... ردیف. نام متقاضی. /. شرکت. مدیرعامل. شماره کارت. بازرگانی. مشخصات تماس ...... شرکت نورین تاب. فواد. خدادادی.
media.epe.ir
لیست شرکتهای خوشنام .xlsx
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور. ﻣﺪت ﻣﺠﻮز. ﻧﻮع ﻣﺠﻮز. ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪﯾﺪ. ﻣﺪت ﻣﺠﻮز. 1. ﺛﺎﻣﻦ ﻣﻬﺮان ﮔﺴﺘﺮ. ####/ 13. ﯾﮑﺴﺎل. ﺗﻮﻟﯿﺪی. #### .... ﻣﯿﻌﺎن اﻧﺮژی رازی. #### ... ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺧﻮﺷﻨﺎم ...
iranfair.com
Sheet1 - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
31, 29, جندی شاپور, پروژه های EPC در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی, ####, بلوار میرداماد - خیابان نسا - کوچه پارسیا - پلاک 12 - ساختمان جندی شاپور ...
itiran.com
گفتگو با محمد رضا کریمی قائم مقام مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه ...
29 نوامبر 2010 ... محمدرضا کریمی قائم مقام مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات از شرکت‌های زیرمجموعه گروه پیشگامان کویر یزد است که از میان شرکت‌های این ...