شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت آومان شهر


bnsh.co.ir
شرکت بهساز نگهدار شهر
اعم فعالیت های این شرکت شامل: برندسازي در حوزه فعاليت هاي تعريف شده در كلان شهر تهران، تلاش براي ايجاد ... ادارات كل و شركت هاي وابسته به شهرداري تهران و نیز ساير كلان شهرها در راستاي اجراي پروژه هاي خدمات شهري ، فضاي ... پروژه اوشان و فشم شامل:.
www.ntoir.gov.ir
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید - صفحه اصلی
وب سایت شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید. ... عکس اول عکس دوم عکس سوم عکس چهارم. 1234. شرکت های تابعه. امیر کبیر · اندیشه · بهارستان · بینالود · پردیس ...