شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت ارزفون

www.nigc-mazandaran.ir
شرکت گاز استان مازندران
پورتال شرکت ملی گاز ایران-استان مازندران. ... مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با حضور در ایستگاه مرکزی آتش‌نشانی ساری ، با آتش‌نشانان حادثه‌دیده ساختمان ...

www.iritec.com
:: I R I T E C :: | صفحه اصلی
ایریتک یک شرکت پیمانکاری عمومی بین المللی - " ... شرکت بین المللی مهندسی ایران(ایریتک)، با بیش از چهاردهه تجربه و برخورداری از مهارت و دانش کارشناسان ...
www.butaneco.com
Butaneco
تاسیسات اصلی شرکت در 20 شهر بزرگ و تاسیسات فرعی در 38 شهر کوچک ظرفیت ذخیره سازی 4663 تن برای خدمت رسانی به مردم ناوگان توانمند حمل جاده اي و ريلي
www.dres.ir
پايه 4 ساختمان
ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ. ﺁﺩﺭﺱ. ﺗﻠﻔﻦ .24. آﺗﻮر ﭘﺎت. اروﻣﯿﻪ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ روﺑﺮوی ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اروم دﻫﻮار ...... ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ. ﺁﺩﺭﺱ. ﺗﻠﻔﻦ .231. ﺑﺘﻦ ﻧﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ روز. ﺗﻬﺮان. /. ﺑﺰرﮔﺮاه ﺻﺪر. /. ﭼﯿﺬر. /. م اﻣﺎم زاه. پ/. /12.
managc.midhco.com
شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا ::
پروژه های شرکت · گالری تصاویر پروژه ها · کتابخانه دیجیتال ... خراسان رضوی به مساحت تقریبی 43000 مترمربع پس از برنده شدن در مناقصه، به شرکت مانا ابلاغ شد.