شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت استارلینگر اتریش


jest.srbiau.ac.ir
مقایسه شاخص های تنوع زیستی گونه‌های درختی در جنگل دارابکلا
نئومن و استارلینگر (2001) در تحقیقی که درباره اهمیت شاخص های مختلف برای ساختار توده و تنوع در جنگلهای اتریش انجام دادند به این نتیجه رسیدند که از میان شاخص های ... طــرح جنگل داری دارابکلا از منطقه مورد بهره برداری شرکت سهامی نکا چوب میباشد.
www.advantageaustria.org
تجارت و بازرگانی اتریش در ایران - www.advantageaustria.org
در این پرتال به معرفی شرکت های اتریشی، هدف های مورد نظر در زمینه صادرات، واردات و نیز روابط بازرگانی ... با نمایندگان محلی ما تماس حاصل نموده و از پیشنهادات شرکت ها در کلیه بخش ها آگاهی یابید. ... +####; tehran@advantageaustria.org.
iranpack.ir
IranPack.ir « مشاوره و بازرگاني
آماد ساز, نماینده انحصاری شرکت پاکونا(ازکشور هندوستان) این شرکت ماشینهای بسته‌بندی f/f/s و FLACON از نوع ...... کرسم, نماینده استارلینگر اتریش در ایران.