شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت انبارهای نورد ایران

astara.pwcs.co.ir
صفحه نخست | انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - شرکت انبارهای ...
در جلسه هم اندیشی مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا و تجار، بازرگانان و صاحبان کالا مطرح شد: ارتقاء سطح رضایت‌مندی در گرو تداوم هوشمندانه و ...

www.ipo.ir
پيوست شماره (1) بنگاه هاي قابل واگذاري گروه (1) در سال 1394
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ/وزارﺗﺨﺎﻧﻪ. 1. ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس. ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ... ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان ... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﻮرد اﯾﺮان(اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻧﻮرد).
www.ipo.ir
گروه 1 - سازمان خصوصی سازی
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ/وزارﺗﺨﺎﻧﻪ. 1. ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس. ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ... ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان ... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﻮرد اﯾﺮان(اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻧﻮرد).
www.ipo.ir
پيش از برنامه سوم - سازمان خصوصی سازی
16- آیین‌نـامه نحوه تعیین قیمت پایـه سهام شركت‌های قابل واگذاری - متعلق به دولت، سازمانها و شركت‌های دولتی. ...... 15- شركت تامین مواد معدنی صنایع فولاد (چناره).
www.pwcs.co.ir
آدرس دفتر مرکزی - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
آدرس : تهران، میدان شیخ‌بهایی، ابتدای خیابان سئول، کوچه ماهتاب، پلاک 25، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران. کد پستی : 1994915815. صندوق پستی : 1434-  ...
www.pwcs.co.ir
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
مهندس آذروش در نشست هم اندیشی توسعه فعالیت‌های لجستیکی مطرح کرد: سهم بازار شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی در نه ماهه اول سال جاری 1/5 درصد افزایش یافته ...
www.pwcs.co.ir
معرفی شرکت | انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران؛ بیش از نیم قرن خدمت‌گزاری صادقانه ... شهرکرد، قزوین و اصفهان ارایه می‌کند که بنا بر درخواست و نیاز گمرک ایران، ارایه ...
www.cspf.ir
مدیرعامل جدید شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران معرفی شد
24 جولای 2016 ... با برگزاري آييني، «ولي آذروش» به عنوان مديرعامل جديد شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ايران معرفي و از خدمات جمشيد قسوريان جهرمي مديرعامل ...