شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت بازرگانی سرای سپند پارس


www.cbi.ir
صرافی‌ها
3 روز پیش ... ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺟﺎوﻳﺪ اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﺪا ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ ﻣﻼل و ﺷﺮﻛﺎء. 1104. اردﺑﻴﻞ. ﺧﻠﺨﺎل ... ﺧﻴﺎﺑﺎن داراﺋﻲ ، ﭘﺎﺳﺎژ اﻣﻴﺮ ﻧﻮ ، ﺳﺮاي اﻣﻴﺮ ، ﭘﻼك 1/16. 22. ﺷﺮﻛﺖ .... ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زاده ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻛﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﻛﻮ. 3467 ...... ﻛﺮﻳﻤﺨﺎن زﻧﺪ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻀﺪي، ﻛﻮﭼﻪ ﺳﭙﻨﺪ ، ﭘﻼك 58. 248.
acca.ir
فایل اکسل اشخاص بلک لیست دارایی
14, 143280, رضا, سهند, شرکت مهندسی رهال فناور پارس, 411115666559, تهران, تهران , تهران ... تهران, تهران, تهران, تهران خیابان استاد نجات الهی خیابان سپند پلاک 53 طبقه 3 واحد1 ... 61, 286883, انور, خضرپور, شرکت بازرگانی کانی تجارت, 411161749887 .... استان تهران شهر تهران بازار 15 خرداد شرقی سرای دربندی طبقه همکف پلاک 2.
ttexhibition.com
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران | گزارش نهمین ...
تعـداد شرکت هـای خـارجی : ۴٢ شرکت. سالــن هـای بــرگزاری: ... شرکت کنندگان در نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته ... شهرنماساز صفاهان(شنساکو )
bidar.com
مراکز فروش پارکر - شرکت بازرگانی بیدار
انتشارات انجمن قلم ایران, 88214440, خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، بعد از كوچه 44 ، پلاك 258. انتشارات مروارید, 88289866, گیشا، پاساژ ستاره نصر، پلاك 14.
ppo.ir
لیست وارد کنندگان مجاز سموم آماده کشاورزی - سازمان حفظ نباتات
ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ. 1. آرا ﺷﻴﻤﻲ ﻛﻴﻤﻴﺎ. ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻏﻔﻮري. 2. آراد ﺷﻴﻤﻲ ﻛﻴﺎن. ﻣﻬﺮان ﺛﺎﺑﺘﻲ. 3. آرﻣﺎن ﺳﺒﺰ آدﻳﻨﻪ ... زرﻳﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﺟﻨﻮب. آﻗﺎي ﻫﻮﺷﻨﮓ ... ﺳﺒﺰ آوران زرﻳﻦ. ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻴﻬﻦ ... ﻣﻘﺎوم روﻳﺶ ﺟﻠﮕﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس.
acca.ir
بلک لیست دارایی ۱۳۹۴۱۰۰۵
26 دسامبر 2015 ... 10, 0, شركت تولیدی و صنعتی روستا ماشین میانه به شماره اقتصادي, 411114634579 ... 21, 445696, سید محسن, میرمجیدی, آرین گداز, 411117387337, تهران, ری ..... 119, 138395, حمزه, مشیری, مارال شیمی, 411334917575, تهران, تهران, تهران ..... تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیراز شمالی خیابان دانشور شرقی پلاک 26 ...
sirafdp.com
برخی از مشتریان شرکت تجارت الکترونیک داده پردازان سیراف
شرکت بازرگانی یاقوت تابان آسیا ، استان اصفهان ، شهرستان اصفهان. bullet2 شرکت ..... شرکت سروستان سپاهان (سلولز پوشش سپاهان) ، اصفهان. bullet2 فروشگاه  ...