شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت بختیاران گستر جنوب


www.ad.gov.ir
7 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | کانون های تبلیغاتی
616, تدبیر پردازان پاسارگاد شرق, نوابی آیدا, شرکت تدبیر پردازان پاسارگاد شرق / کلهر عذری, تهران, تهران خیابان ... 617, تدبیر طرح, داودی رودبردئی داود, داودی رودبردئی داود, تهران, تهران خیابان فاطمی روبروی خیابان هشت بهشت بعد از .... کوی آفرند.
www.parsinind.com
پارسین گستر جنوب
شرکت پارسین گستر جنوب تولید کننده اتاق های ایزوله یخچالی متناسب با انواع خودرو های موجود در بازار و عضو انجمن کاربری سازان ایران می باشد. پارسین با اتکا به  ...
www.ronass.com
صفحه دوم - شرکت رنگ سازي روناس
شرکت محترم توليد ادوات کشاورزي اراک (تاکا). 154 ... شرکت محترم جندي شاپور .... تهران بلوار ميرداماد ميدان مادر خيابان وزيري خيابان کاووسي مجتمع اداري کاووسي کد ...
iranfair.com
دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
46, 44, ايمن كاران, لباس كارهاي تبليغاتي, (021)56224985, (021)56221524 ...... 279, 277, مهندسي كاريان كار سرويس پاسارگاد, خدمات فني مهندسي و کالیبراسیون ...
boushehr.mcls.gov.ir
شرکت های تعیین صلاحیت شده سال 91
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ. ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ. ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ﻧﺸﺎﻧﯽ. ﺗﻠﻔﻦ. ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ. ﺷﺪه اﺳﺖ . 1. 2. 3. 4 ... دﯾﺮ. –. ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺣﯿﺪري. –. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻟﻔﯿﻦ. 09171715876. √. √. 7. دﮐﻞ درﯾﺎ. 1496. 16. /. 11. /. 73. ﻋﺒﺪاﻟﻤ .... ﻟﯿﺎن ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ. 8300. 29. /2/ ..... آرﯾﺎ اﻣﯿﺮ درﺧﺸﺎن. 5921. 16 .