شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت بین المللی پتروبراسان

www.investinarvand.ir
بهره برداری از شرکت تولید سازه های فلزی فراساحل در منطقه آزاد اروند
شرکت بین المللی پترو براسان تولید کننده و سازنده انواع سازه های فلزی فراساحل در شهرک صنعتی منطقه آزاد اروند به مرحله بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی و ...

mitc.isti.ir
دانلود ... - ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی
6-مهندس علیرضا قائمی-مدیرعامل شرکت پتروبراسان. 7-مهندس امین ... ســرمایه نیــز قــدرت چانــه زنــی کشــور در زمینه هــای بین المللــی را افزایــش خواهــد داد. شـفیعی ...
www.academia.edu
RBIبازرسی براساس ریسک در سکو های نفتی | Farshid Ebrahimi ...
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮﻫﺎي ) (Boat landing ﺳﮑﻮ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺮﮔﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش RBI ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺘﺮوﺑﺮاﺳﺎن در ...
www.kamalesfahan.com
شرکت کمال اصفهان. پروژه های تأسیساتی
پروژه فاز (13) و فازهای (17-18) پارس جنوبي، عسلويه – شركت سروش انرژي پارسيان ... واقع در منطقه سیری – شرکت بین المللی پتروبراسان; پروژه طرح توسعه و بهینه ...
oiciran.ir
انجمن مهندسی دریایی ایران - ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
دعوت از اعضاء حقوقی برای شرکت در همایش سالانه انجمن و سمینارها و جلسات .... سـازه پـازاوار / شرکت مهندسی پژوهش صنعت پرواز / شرکت بین المللی پتـرو بـراسان ...
www.civilica.com
مقاله بررسی عوامل خوردگی در سکو های نفتی و روش های جلوگیری از آن
فرشید ابراهیمی اوردکلو - کارشناسی ارشد عمران (دانشگاه تهران)، بخش ساخت و اجرا شرکت بین المللی پتروبراسان رامین ولیزاده - کارشناسی ارشد عمران مهندسی سازه های  ...
www.iraname.ir
1395 - انجمن مهندسی دریایی ایران
بازرسي بین المللي هندرسون اینترنشنال - قشم. 24. بازرسی فنی بین ... بین المللی پترو براسان. 31 ..... ارائه و چاپ اطالعات شركت هاي عضو انجمن در سالنامه جديد هر سال.
indonesia.tpo.ir
شرکتها و بازرگانان علاقمند به فعالیت در حوزه اندونزی
حمل و نقل بین المللی. ######## ... بین المللی. پترو براسان .... شرکت های. خدمات بیمه. بیمه های بازرگانی. ############.
www.behsaniso.com
استعلام از مشتریان - ایزو
21, شرکت سازه نما گسترش, طراحی و اجرای پروژه های ساختمان سازی و بازسازی, ایزو 9001:####, سازه گستر سرایش, پوشش دیواری بلکا, استاندارد محصول.
parscms.com
نمونه کارهای طراحی وب سایت شرکت های تجاری بازرگانی مشاوره سرمایه ...
طراحی سایت در استان تهران، شهر تهران، برای شرکت نیلساکام با سیستم مدیریت محتوای تجاری و پرتال ویژه شرکت های بازرگانی نرم افزار مدیریت محتوای داده ورزان.